Tania odzież
z najbogatszego kraju europy
Szwajcarii
Pogoda
Katowice
10.4°C
Na każdą pogodę najlepsze ubrania w Szwajcarze
Nasze nowe sklepy


Newsletter

Nasze marki

PracaW związku ze stałym rozwojem firmy oraz otwieraniem nowych sklepów poszukujemy osób do pracy na stanowisku sprzedawcy. 

Wymagania: 

- doświadczenie na stanowisku sprzedawcy,
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
- komunikatywność. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV poprzez poniższy formularz wraz z wybraniem miasta. 

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZWAJCAR Sp. z o.o.z siedzibą w

43-190 Mikołów ul.Brzozowa 2 NIP6351835354 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000550626

2) Z administratorem można się skontaktować pisemnie listem tradycyjnym, na adres 43-190 Mikołów ul.Brzozowa 2, telefonicznie nr 32/2264590 lub drogą mailową pod adresem:szwajcar.odziez@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w związku z następującymi podstawami prawnymi:

- art 6 ust.1 lit a RODO w sytuacji, kiedy wyraził/a Pan/Pani dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych,

Pani/Pana dane są przetwarzane w celach marketingowych w tym profilowanie i celach statystycznych. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile została wyrażona zgoda na ich otrzymywanie.

- art.6 ust.1 lit.f RODOw sytuacji, kiedy przesyłamy do Pana/Pani ofertę naszych produktów, powiadomienia o promocjach:

Uzasadniony interes administratora polega na oferowaniu produktów lub usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Przetwarzanie danych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Administrator, bez możliwości przekazywania danych osobowych osobom (instytucjom) trzecim.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym ciążącym na Administratorze obowiązków prawnych wystawiania umów , dokumentów księgowych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i ręcznie zgodnie z metodami I procedurami związanymi z celami przetwarzania o których mowa powyżej

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej I organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem bądź utratą.
Wyślij nam swoje CV!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)."
Kontakt

667-682-800
szwajcar.odziez@gmail.com